Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


File Management

Main : Zamówienia publiczne : 
()
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Ogłoszenie o zamówieniu-matura 2016    Popular
Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert wraz z SIWZ w postępowaniu, w którym przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie do druku, druk i konfekcjonowanie zestawów zadań egzaminacyjnych do ustnego egzaminu maturalnego w 2016 r. z języków obcych nowożytnych, przeprowadzanego w szkołach na terenie trzech województw objętych działaniem OKE w Krakowie oraz druk i dostawa kart weryfikacji i podkładu suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Ver:    Date: 19.01.2016   Rating: 0.00   1003     375,51 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |