Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


File Management

Main : Zamówienia publiczne : 
()
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: grekus
  Przetarg nieograniczony - kurier 2006    Popular
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, które obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek (w większości poufnych) pomiędzy OKE i szkołami oraz innymi instytucjami na terenie wyżej wymienionych województw. Świadczenie tych usług związane jest ze statutową działalnością OKE oraz realizacją projektu w ramach Działania 2.2 SPORZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi kurierskie, zlecone przez OKE w Krakowie w związku z obsługą tego projektu, będą odrębnie fakturowane.
Ver:    Date: 22.02.2006   Rating: 0.00   1584     3,34 MB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |