Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


File Management

Main : Zamówienia publiczne : 
()
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: grekus
  Przetarg nieograniczony - etykiety kodowe 2006    Popular
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest druk, konfekcjonowanie i dostawa na miejsce wskazane przez OKE Kraków, ok. 5 422 000 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) sztuk, różnych etykiet z kodami kreskowymi do celów identyfikacyjnych arkuszy egzaminacyjnych w egzaminach przeprowadzanych na terenie objętym działaniem OKE w Krakowie w 2006 r.
Ver:    Date: 10.02.2006   Rating: 0.00   1635     3,98 MB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |