Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


File Management

Main : Zamówienia publiczne : 
()
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Przetarg nieograniczony - audyt projektu SPORZL    Popular
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu o nazwie „Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)”, realizowanego przez OKE w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2 (Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy) Schemat b – Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia.
Ver:    Date: 20.10.2006   Rating: 0.00   1506     4,78 MB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |