Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
File Listing: There are 6341 files in our database

Organizacja egzaminów(478)
2009 SP i Gim (archiwum), Druki 2007 - Egzamin Maturalny (archiwum), Druki 2007 - Sprawdzian i E.Gimnazjalny (archiwum), Druki 2008 - Egzamin Maturalny (archiwum), Druki 2009 - Matura (archiwum)...
Sprawdzian(402)
Arkusze, biuletyny OKE, Dostosowanie warunków egzaminacyjnych, druki, formularze, informatory...
Zamówienia publiczne(382)
Egzamin zawodowy(878)
Archiwum EK, Archiwum EZ, Materiały dodatkowe, Obrazki, Organizacja egzaminu...
Egzamin maturalny(1610)
Arkusze, biuletyny OKE, Deklaracje, Dostosowanie warunków egzaminacyjnych, druki, formularze...
Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej(233)
arkusze, biuletyny OKE, dostosowanie warunków egzaminacyjnych, druki, formularze, informatory...
Egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej(152)
arkusze, biuletyny OKE, Dostosowanie warunków egzaminacyjnych, druki, formularze, informatory...
Wyniki egzaminów(1140)
Wykorzystanie wyników egzaminów, Wyniki szkół gimnazjalnych, Wyniki szkół podstawowych w latach 2002 - 2013, Wyniki szkół podstawowych w latach 2002-2014
Szkolenia(45)
Inne(89)
CKE, MEN, MSZ
Egzamin gimnazjalny(147)
biuletyny OKE, informatory, komunikaty, Materiały egzaminacyjne, O egzaminie gimnazjalnym...
Egzamin gimnazjalny z języków obcych nowożytnych(436)
arkusze
Egzamin eksternistyczny(219)
Informatory, Komunikaty, Procedury
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu(4)
Organizacja OKE(11)
WBiA(59)
PTDE(5)
Apostille(11)
SIOEO(4)
Egzamin ósmoklasisty(32)
Informatory, Materiały, Organizacja, Prezentacje, Sprawozdania
RODO(4)
Latest Listing:
Category: Egzamin zawodowy Organizacja egzaminu Submitted by: tfilek
  Informacja o dostosowaniu - absolwent z lat wcześniejszych - formuła 2017    New this week
Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku absolwenta z lat wcześniejszych - formuła 2017
Ver:    Date: 19.09.2019   Rating: 0.00   1     78,87 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Egzamin zawodowy Organizacja egzaminu Submitted by: tfilek
  Informacja o dostosowaniu - uczeń, słuchacz, absolwent - formuła 2017    New this week
Informacja o sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu – w przypadku ucznia (słuchacza), absolwenta, który ukończył szkołę w roku, w którym przeprowadzany jest egzamin - formuła 2017
Ver:    Date: 19.09.2019   Rating: 0.00   4     79,71 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Egzamin zawodowy Organizacja egzaminu Submitted by: tfilek
  Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu - f.2017    New this week
Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu - formuła 2017
Ver:    Date: 19.09.2019   Rating: 0.00   2     72,06 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: smistal
  Zawiadomienie o wyborze oferty - Product Owner    New this week
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy do pełnienia funkcji Product Owner'a w projekcie "Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych"
Ver:    Date: 19.09.2019   Rating: 0.00   6     503,15 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Egzamin zawodowy Organizacja egzaminu Submitted by: tfilek
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern/absolw. zlikwidowanego KKZ - formuła 2017    New this week
Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern/absolwent zlikwidowanego KKZ - formuła 2017
Ver:    Date: 19.09.2019   Rating: 0.00   8     79,63 KB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |