Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Publikacja wyników egzaminu maturalnego

Wersja do Wydruku

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione
5 lipca 2022 r.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 8.30.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Wersja do Wydruku

Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów

Wersja do Wydruku
Aktualności

1 lipca 2022 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13 roku życia.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Wersja do Wydruku

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

• Lublin – V Liceum Ogólnokształcące - ul. Lipowa 7 - dla zdających z województwa lubelskiego

• Kraków – XX Liceum Ogólnokształcące – ul. Szlak 5 - dla zdających z województwa małopolskiego

• Rzeszów - V Liceum Ogólnokształcące - ul. Hetmańska 38 - dla zdających z województwa podkarpackiego

W szczególnych sytuacjach egzamin odbędzie się w innym niż wyżej wymienionym miejscu, o czym zdający są informowani pismem.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym