Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Szkolenia egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w dniu 6 lutego 2023 r. otwarła kolejną rekrutację na obowiązkowy kurs doszkalający dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego (dla egzaminatorów, którzy nie brali udziału w doszkoleniach  w roku 2022/2023). Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez głosowanie na platformie MOODLE-egzaminatorzy w „Egzamin zawodowy” – „Rekrutacja na szkolenia dla egzaminatorów egzaminu zawodowego”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce „Szkolenia na egzaminatorów” w komunikacie:  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje obowiązkowe szkolenia egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/egzaminu zawodowego oraz w głosowaniach.

Szkolenia na platformie MOODLE dla egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

Rozpoczynają się prace organizacyjne związane z rekrutacją egzaminatorów do oceniania prac egzaminacyjnych w sesji 2023 roku.

Wszystkich egzaminatorów, chętnych do współpracy z OKE w Krakowie zapraszamy do udziału w szkoleniach na platformie MOODLE  dla egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności porównywalnego oceniania rozwiązań zadań zgodnie z ogólnopolskimi zasadami oceniania.

Szczegółowe harmonogramy szkoleń dla egzaminatorów są dostępne w kursach z poszczególnych przedmiotów na platformie Moodle (Moodle-egzaminatorzy).

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Ogłoszenie o konkursie

Wzór załącznika z oświadczeniem do pobrania

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej, ul. Wspólna 1/3, 00–529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej Luksemburg II”.

 

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Wersja do Wydruku

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 marca 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez OKE.