Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przekazywanie danych do egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku
Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

 1. Dane zdających egzamin ósmoklasisty należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem https://sioeo.ksdo.gov.pl.
 2. Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
 3. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO.
 4. Dane należy wprowadzać według kroków opisanych w Schemacie przekazania danych w SIOEO.
 5. Dane osobowe zdających najlepiej wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu.
 6. Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie od 5 do 30 listopada.

Więcej informacji

 1. Schemat przekazania danych zdających do SIOEO
 2. Schemat przekazania danych o podmiocie do SIOEO
 3. Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO
 4. Prezentacja systemu SIOEO

Zaproszenie do udziału w ocenianiu arkuszy z matematyki na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku

Wersja do Wydruku
Aktualności

Zapraszamy do współpracy wszystkich egzaminatorów posiadających uprawnienia do oceniania prac egzaminacyjnych gimnazjalnych z matematyki oraz prac egzaminacyjnych ósmoklasisty z matematyki w sesji 2019 roku. 

W związku z tym w zakładce Egzaminatorzy – moodle został uruchomiony kurs Ocenianie EG i EO_matematyka 2019.

 

W celu zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy, należy zapisać się do tego kursu, wpisując jako hasło 4 początkowe cyfry numeru ewidencyjnego egzaminatora egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.

 

W dniach 15 do 30 października 2018 r. należy wziąć udział w głosowaniu dotyczącym tegorocznej współpracy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w temacie Rekrutacja egzaminatorów w pliku Zaproszenie do udziału w ocenianiu prac egzaminacyjnych w 2019 roku.

Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018-2019

Wersja do Wydruku
Aktualności

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
 2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.