Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konkursy na stanowiska pracy

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączniku:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Konkurs na dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

Zgodnie z art. 9d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Odnośnik do ogłoszenia

Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Zał. 1 – ogłoszenia o konkursach

Zał. 2 – wzór oświadczenia

 

Konkurs na kandydatów na dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe. W załączeniu pismo DSWM MEN dotyczące publikacji ogłoszenia o konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Ogłoszenie


Nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost-free) w Dyrekcji Generalnej

Szanowni Państwo,
w ramach współpracy z MSZ publikujemy informacje dot. naboru kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych (w tym cost-free) w Dyrekcji Generalnej:

 • Konkurencja (COMP) - 1 stanowisko  w Wydziale F. 4
 • Rozwój i współpraca EuropeAid (DEVCO) -  4 stanowiska  w Wydziale 0 4 i cost- free w Wydziałach: B. 3 – A Empl, B. 3 – B –   ProtSoc, B. 3 – C – Refug
 • Sprawy Gospodarcze i Finansowe (ECFIN) - 1 stanowisko w Wydziale D. 2
 • Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne ( EMPL) - 1 stanowisko w Wydziale E. 1
 • Eurostat (ESTAT) - 3 stanowiska w Wydziale E. 1, E. 2, G. 2
 • Rynek Wewnętrzny i Usługi (MARKT) -  9 stanowisk w Wydziale 0 2, F. 3, H. 2, SRB (6 stanowisk)
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) -  1  stanowisko w Wydziale D. 2
 • Badania i innowacje (RTD) – 3 stanowiska  w Wydziale A. 6, C. 1, I. 3
 • Zdrowie i Konsumenci ( SANCO) -  3 stanowiska w Wydziale D. 3 cost – free , D. 4, G. 2

Opisy stanowisk w załączeniu. W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji Europejskiej C(2008) 6866 – Opisy stanowisk.

Zgodnie z „Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 16 października 2014 roku.
Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:

 • życiorys kandydata w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w formacie europejskim, którego format zamieszczono na stronie internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/en/home, w życiorysie kandydat powinien wskazać stanowisko, o które się ubiega, np. DG REGIO H 1; ewentualnie może być dołączony list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie, zgłoszenie kandydata od pracodawcy oraz wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: irena.redlinska@msz.gov.pl


Nabór na stanowiska ekspertów narodowych

Szanowni Państwo,
w ramach współpracy z MSZ, niniejszym publikujemy aktualną informację na temat wolnych stanowisk w organizacjach i instytucjach  międzynarodowych.

Ogłoszenie


 Nabór na II sesję stażu Erazmus

W nawiązaniu do decyzji KSE z dnia 31 stycznia br. w załączeniu  pismo MSZ dotyczące naboru na II sesję stażu ERASMUS, który odbędzie się w dniach 15 – 27 lipca br.

Termin na przekazanie dokumentów to 14 lutego br.

Ogłoszenie


Nabór na staniowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, ze Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).

Ogłoszenie


Współpraca z MSZ - 29 maja 2014 r

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na stronie internetowej, następujące ogłoszenia w sprawie prowadzonych naborów na stanowiska ekspertów narodowych.

Informacja o naborze na stanowiska ekspertów narodowych.

 • Ostatnia Aktualizacja: środa, 29-11-2017 godz. 11:34  
 • Odsłon: 68,716 Wersja do Wydruku