Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu maturalnego w 2009 roku

4 maja 2009
Język polski: Język polski dla niesłyszących:

5 maja 2009
Język angielski: Język angielski dla niesłyszących: Język angielski w klasach dwujęzycznych:

6 maja 2009
Wiedza o społeczeństwie: Język włoski:

7 maja 2009
Język niemiecki: Język niemiecki dla niesłyszących: Język niemiecki w klasach dwujęzycznych:

8 maja 2009
Geografia: Język łaciński i kultura antyczna

11 maja 2009
Biologia: Wiedza o tańcu:

12 maja 2009
Historia:
13 maja 2009
Matematyka:
14 maja 2009
Fizyka: Historia sztuki:

15 maja 2009
Chemia: Historia muzyki:

18 maja 2009
Język rosyjski:
19 maja 2009
Język francuski: Język francuski w klasach dwujęzycznych:

20 maja 2009
Język białoruski: Język kaszubski: Język litewski: Język ukraiński: Filozofia:

21 maja 2009
Język hiszpański: Język hiszpański w klasach dwujęzycznych: Informatyka:
  • Wersja do Wydruku