Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unieważnienia prac egzaminacyjnych PP 2019

Formuła 2019

Unieważnienia prac egzaminacyjnych podczas egzaminu
Unieważnienia prac egzaminacyjnych po egzaminie
Procedura postępowania
Schemat procedury postępowania
Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia (Formuła 2019)
Zgłoszenie do CKE zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w sprawie unieważnienia egzaminu
  • Wersja do Wydruku