powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  czwartek, 26-04-2018 godz. 07:27  

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów

OKE w Krakowie poszukuje kandydatów na egzaminatorów


Szkolenia kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Każdy kandydat na egzaminatora musi ukończyć szkolenie zorganizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w ramach podległego jej obszaru czyli województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego systematycznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych na wszystkich poziomach egzaminacyjnych.

Przy kwalifikowaniu na szkolenia, OKE w Krakowie bierze pod uwagę kwalifikacje nauczycieli, potrzeby OKE w zakresie oceniania, kursy z pomiaru dydaktycznego, doświadczenie w pracy z dorosłymi, pracę w czasie badań kompetencji. Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Tryb załatwiania sprawy:
  1. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją przez kandydata.
  2. Rozpatrzenie wniosku.
  3. Indywidualne zawiadomienie zakwalifikowanych o terminach i miejscach przeprowadzania kursów listownie na adres domowy.
  4. Przeprowadzenie szkolenia.
  5. Wpisanie do bazy danych osób kończących szkolenie z wynikiem pozytywnym.
  6. Zawiadomienie uczestników kursu przez prowadzących o niezaliczeniu kursu.
  7. Przesłanie egzaminatorowi decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów.
 

Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje na drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpisu lub skreślenia z ewidencji egzaminatorów mogą dokonywać wyłącznie okręgowe komisje egzaminacyjne, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w wyżej wymienionych sprawach jest dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kandydat na egzaminatora składa wniosek, formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne do właściwej dla swojego terenu zamieszkania okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków).

WNIOSKU, FORMULARZA ORAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ FAKSEM!!!

Inne


 

Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 03-04-2018 godz. 13:26  |Odsłon: 314,375 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,04 sekund