Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Test diagnostyczny EM 2023 - grudzień 2022

Wersja do Wydruku

Aktualizacja harmonogramu testu diagnostycznego (wprowadza się zmiany dotyczące terminu przeprowadzania testu diagnostycznego z geografii na poziomie rozszerzonym oraz fizyki na poziomie rozszerzonym)

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

Arkusze egzaminacyjne - Test diagnostyczny - grudzień 2022

Pismo CKE dotyczące przekazania do szkół materiałów pomocniczych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Formule 2023

Wersja do Wydruku

18 listopada 2022 r. do każdej szkoły ponadpodstawowej w kraju przekazane zostaną następujące materiały pomocnicze do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Formule 2023:

1) Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

2) Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Informacja w sprawie przystąpienia do obowiązkowych egzaminów ustnych dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego

Wersja do Wydruku

Informację kierujemy do absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego i deklarują ponowne przystąpienie.

W latach 2020 – 2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020 poz. 891; Dz.U 2020 poz. 2314; Dz. U 2021 poz. 1525) na egzaminie maturalnym, egzaminów ustnych nie przeprowadzano. W związku z tym, że zostały zniesione obostrzenia związane z COVID-19, w 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020 – 2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana.

Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2023 r.:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz

2) przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Komunikaty CKE

Wersja do Wydruku

Zostały zaktualizowane:

  • harmonogram egzaminów maturalnych (w zakresie terminów egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka kaszubskiego i języka łemkowskiego – jako przedmiotów dodatkowych)
  • komunikat o przyborach (w zakresie obowiązku posiadania linijki na egzaminie maturalnym w Formule 2023 z fizyki)