Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja CKE o egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Wersja do Wydruku

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. W odpowiednich zakładkach egzaminów, w dziale Organizacja zostały umieszczone zaktualizowane biuletyny oraz załączniki. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi Informacjami o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2019 r. Wszystkie zapisy zmienione względem dokumentów obowiązujących przed 4 kwietnia br. zostały oznaczone czcionką koloru czerwonego.