Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Materiały dla szkół podstawowych przeprowadzających dobrowolny próbny egzamin ósmoklasisty

Wersja do Wydruku
Aktualności

Informujemy, że arkusze do dobrowolnego, próbnego egzaminu ósmoklasisty zostały umieszczone do pobrania w systemie SIOEO w zakładce Materiały w profilu Dyrektora Podmiotu.

Dni organizacji egzaminu zostały wyznaczone na 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. Do tego czasu materiały egzaminacyjne powinny być udostępnione tylko osobom upoważnionym przez dyrektora szkoły i być chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Link do wcześniejszego komunikatu Dyrektora CKE na temat próbnego egzaminu ósmoklasisty:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w listopadzie 2018 r.

Wersja do Wydruku
Aktualności

Zapraszamy dyrektorów szkół – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych – i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe związane z egzaminami zawodowymi.

Tematyka konferencji zawodowych

 • Podsumowanie egzaminów w 2018 r.
 • Organizacja sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2019
 • Przygotowania do sesji czerwiec-lipiec 2019
Województwo
Data
Godziny
Rodzaj egzaminu
Miejsce
małopolskie 26.11.2018 11.30 - 13:00 Egzamin zawodowy Kino Cinema City Plaza
al. Pokoju 44
Kraków
podkarpackie 27.11.2018 11.30 - 13.00 Egzamin zawodowy WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
lubelskie 28.11.2018 10.30 - 12:00 Egzamin zawodowy ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
ul. Elsnera 5
20-854 Lublin

Przekazywanie danych do egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku
Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

 1. Dane zdających egzamin ósmoklasisty należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem https://sioeo.ksdo.gov.pl.
 2. Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox.
 3. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO.
 4. Dane należy wprowadzać według kroków opisanych w Schemacie przekazania danych w SIOEO.
 5. Dane osobowe zdających najlepiej wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu.
 6. Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie od 5 do 30 listopada.

Więcej informacji

 1. Schemat przekazania danych zdających do SIOEO
 2. Schemat przekazania danych o podmiocie do SIOEO
 3. Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO
 4. Prezentacja systemu SIOEO