Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych

Wersja do Wydruku
Aktualności

Informujemy, że dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifkacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane dyrektorom placówek lub osobom przez nich upoważnionym w punktach odbioru prac (POP) w czwartek 30 sierpnia w godzinach od 13.00 do 15.00. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłek. Informujemy również, że dyplomy, świadectwa i wyniki mogą być przekazane zdającym nie wcześniej niż 31 sierpnia.

Komunikaty i informacje dyrektora CKE

Wersja do Wydruku
Aktualności

Szanowni Państwo,

w zakładkach: egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny zostały zamieszczone informacje:

  • Harmonogram egzaminów w roku 2019
  • Komunikaty o dostosowaniach na danym egzaminie
  • Komunikaty o przyborach na egzaminie
  • Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu wraz załącznikami (w formie edytowalnej)
  • Komunikat o egzaminie z informatyki na maturze

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami i informacjami.