Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja dla członków zespołów nadzorujących dot. procedur przeprowadzania egzaminu

Wersja do Wydruku

Materiały ćwiczeniowe egzaminu ósmoklasisty - Marzec 2019

Wersja do Wydruku