Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Materiały ćwiczeniowe egzaminu ósmoklasisty - Marzec 2019

Wersja do Wydruku

Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w sesji 2019 r.

Wersja do Wydruku

Zgodnie z § 14 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512) i § 15 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223), przekazujemy harmonogram konferencji szkoleniowych dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół, w których będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty i egzaminy gimnazjalne.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminów w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.