Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu maturalnego w 2011 roku

 

4 maja 2011

Język polski:  

5 maja 2011

Matematyka:

6 maja 2011

Język angielski: Język angielski w klasach dwujęzycznych:

9 maja 2011

Wiedza o społeczeństwie: Historia sztuki:

10 maja 2011

Biologia: Historia muzyki:

11 maja 2011

Język niemiecki: Język niemiecki w klasach dwujęzycznych:

12 maja 2011

Fizyka i astronomia: Filozofia:

13 maja 2011

Geografia: Wiedza o tańcu:

16 maja 2011

Język rosyjski:

17 maja 2011

Informatyka Język łaciński i kultura antyczna:

18 maja 2011

Historia: Chemia:

19 maja 2011

Język francuski: Język francuski w klasach dwujęzycznych:

20 maja 2011

Język hiszpański: Język hiszpański w klasach dwujęzycznych:

23 maja 2011

Język włoski: Język ukraiński: Język białoruski: Język kaszubski: Język litewski:

  • Wersja do Wydruku