Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wydawanie zaświadczeń na wniosek organu prowadzącego 2019

Formuła 2019

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ może złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów szkoły dyplomów zawodowych lub przez słuchaczy KKZ certyfikatów kwalifikacji zawodowej.

Niepubliczne szkoły policealne

Placówki prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe

UWAGA! Wnioski składane przez inne podmioty niż organ prowadzący nie będą rozpatrywane.

  • Wersja do Wydruku