Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin maturalny - test diagnostyczny 2021

Język polski – poziom podstawowy (09:00 03.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EPOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz słabowidzących  (EPOP-240-2103)


Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony (14:00 03.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EJLP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJLP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EJLP-400-2103)


Język białoruski – poziom podstawowy (14:00 03.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)   


Język litewski – poziom podstawowy (14:00 03.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)   


Język ukraiński – poziom podstawowy (14:00 03.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)   


Matematyka – poziom podstawowy (09:00 04.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)


Historia muzyki – poziom rozszerzony (14:00 04.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHMP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHMP-200-2103)   


Filozofia – poziom rozszerzony (14:00 04.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFIP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFIP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EFIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EFIP-400-2103)


Język angielski – poziom podstawowy (09:00 05.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(
EJAP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-P0-400-2103)

Akusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących oraz niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-766-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-P0-Q00-2103)


Historia sztuki – poziom rozszerzony (14:00 05.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHSP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHSP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EHSP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EHSP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHSP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHSP-Q00-2103)


Język kaszubski – poziom rozszerzony (14:00 05.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMKK-100-2103)   


Język angielski – poziom rozszerzony (09:00 08.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJAP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-R0-Q00-2103)

Język angielski – poziom dwujęzyczny (09:00 08.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(
EJAA-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAA-D0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAA-D0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAA-D0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAA-D0-Q00-2103)


Język francuski – poziom podstawowy (14:00 08.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJFP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJFP-P0-300-2103)


Język hiszpański – poziom podstawowy (14:00 08.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJHP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJHP-P0-660-2103)


Język niemiecki – poziom podstawowy (14:00 08.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJNP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-P0-Q00-2103)


Język rosyjski – poziom podstawowy (14:00 08.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJRP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJRP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJRP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJRP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJRP-P0-Q00-2103)


Język włoski – poziom podstawowy (14:00 08.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJWP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJWP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJWP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-P0-400-2103)


Język polski – poziom rozszerzony (09:00 09.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EPOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)


Język francuski – poziom rozszerzony (14:00 09.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJFP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJFP-R0-400-2103)


Język francuski – poziom dwujęzyczny (14:00 09.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJFF-D0-100-2103)


Język rosyjski – poziom rozszerzony (14:00 09.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJRP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJRP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJRP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJRP-R0-400-2103)


Język rosyjski – poziom dwujęzyczny (14:00 09.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJRR-D0-100-2103)


Język włoski – poziom rozszerzony (14:00 09.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJWP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJWP-R0-Q00-2103)


Język włoski – poziom dwujęzyczny (14:00 09.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJWW-D0-100-2103)


Matematyka – poziom rozszerzony (09:00 10.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)


Język hiszpański – poziom rozszerzony (14:00 10.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJHP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJHP-R0-Q00-2103)


Język hiszpański – poziom dwujęzyczny (14:00 10.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się
(
EJHH-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHH-D0-200-2103)


Język niemiecki – poziom rozszerzony (14:00 10.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJNP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-R0-Q00-2103)

Język niemiecki – poziom dwujęzyczny (14:00 10.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się
(
EJNN-D0-100-2103)


Biologia – poziom rozszerzony (09:00 11.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EBIP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EBIP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EBIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EBIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EBIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EBIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EBIP-Q00-2103)


Informatyka – poziom rozszerzony (14:00 11.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EINP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EINP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EINP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EINP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EINP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EINP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EINP-Q00-2103)


Chemia – poziom rozszerzony (09:00 12.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (ECHP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (ECHP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (ECHP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (ECHP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (ECHP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (ECHP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (ECHP-Q00-2103)


Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony (14:00 12.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EWOP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EWOP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EWOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EWOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EWOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EWOP-Q00-2103)


Historia – poziom rozszerzony (09:00 15.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHIP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHIP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EHIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EHIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EHIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHIP-Q00-2103)


Fizyka – poziom rozszerzony (14:00 15.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFAP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFAP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EFAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EFAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EFAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EFAP-Q00-2103)


Geografia – poziom rozszerzony (09:00 16.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EGEP-100-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EGEP-200-2103)   

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących  (EGEP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących  (EGEP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EGEP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EGEP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EGEP-Q00-2103)


Język białoruski – poziom rozszerzony  (14:00 16.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)   


Język litewski – poziom rozszerzony (14:00 16.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)   


Język ukraiński – poziom rozszerzony (14:00 16.03.2021)

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)   

  • Wersja do Wydruku