Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Przekazywanie danych do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

Informujemy, że przekazywanie do OKE danych zdających, którzy w roku 2021 będą przystępować do egzaminów rozpocznie się w następującym okresie:

  • do egzaminu ósmoklasisty – od listopada 2020 roku,
  • do egzaminu maturalnego – od grudnia 2020 roku.

Dokładny termin oraz sposób przekazania danych zostanie podany w terminie późniejszym. Do tego czasu prosimy o kompletowanie dokumentacji zdających dotyczącej deklarowanych egzaminów oraz sposobu dostosowania warunków egzaminu.

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Wersja do Wydruku
  1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00 w szkołach macierzystych.

  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.
  3. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br.
    w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  4. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Wersja do Wydruku

Przekazujemy Państwu informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminów (dostępne także w zakładkach poszczególnych egzaminów wraz z załącznikami).

Życzymy spokojnego roku szkolnego 2020/2021.