Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów, Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół, w których odbędzie się egzamin ósmoklasisty, w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na spotkanie on-line w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:30.

W programie spotkania:

• przygotowanie i organizacja egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku,

• organizacja egzaminu ósmoklasisty dla zdających – obywateli Ukrainy,

Link do spotkania podamy w systemie SIOEO.

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie
Oświadczenie kandydata

Konkurs na stanowiska asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkołach Europejskich Bruksela III oraz Bruksela IV

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na stanowiska asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkołach Europejskich Bruksela III i Bruksela IV.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela III
Konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela IV
Oświadczenie kandydata

Komunikat dyrektora CKE o wnioskach z diagnoz dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w 2023 r.

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej CKE oraz OKE Kraków zostały zamieszczone kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023. Są to:

  1. Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.
  2. Opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17. oraz 18.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”).

Zapraszamy do lektury i do korzystania.