Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół przeprowadzających egzaminy maturalne

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów szkół średnich w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na konferencję, zgodnie z poniższym harmonogramem.
Tematem konferencji będą:

  • Informacje o egzaminie maturalnym w 2024 i 2025 roku
  • Informacja o Krajowym Systemie Danych Oświatowych
  • Przygotowanie egzaminu maturalnego w systemie SIOEO
  • Podsumowanie wyników egzaminów maturalnych  w 2023 roku

 

Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym.

Wersja do Wydruku

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Krakowie na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:

• w części ustnej – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym przez dyrektora szkoły,
• w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.