Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 2024

Wersja do Wydruku

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

  • Kraków – XVI Liceum Ogólnokształcące – os. Willowe 1, dla zdających z województwa małopolskiego,
  • Rzeszów – V Liceum Ogólnokształcące – ul. Hetmańska 38, dla zdających z województwa podkarpackiego.
  • Zdający z województwa lubelskiego – szkoły macierzyste zdających.

    W szczególnych sytuacjach (dostosowania warunków) egzamin odbędzie się w innym niż wyżej wymienionym miejscu, o czym zdający i dyrektorzy szkół są informowani oficjalnym pismem.

Miejsca zdawania ustnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

  • szkoły macierzyste zdających.

Zobacz: Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Konkurs na kandydatów na nauczyciela w szkołach Europejskich: Bergen, Bruksela, Frankfurt i Luksemburg

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli Szkołach Europejskich w Bergen, Brukseli, Frankfurcie i Luksemburgu. Konkursy dotyczą przedmiotów: biologia, chemia, edukacja wczesnoszkolna, geografia, informatyka, język francuski, matematyka, wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne oraz stanowiska: doradca pedagogiczny.