Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych

Wersja do Wydruku
Aktualności

Informujemy, że dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifkacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane dyrektorom placówek lub osobom przez nich upoważnionym w punktach odbioru prac (POP) w czwartek 30 sierpnia w godzinach od 13.00 do 15.00. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłek. Informujemy również, że dyplomy, świadectwa i wyniki mogą być przekazane zdającym nie wcześniej niż 31 sierpnia.

Komunikaty i informacje dyrektora CKE

Wersja do Wydruku
Aktualności

Szanowni Państwo,

w zakładkach: egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny zostały zamieszczone informacje:

  • Harmonogram egzaminów w roku 2019
  • Komunikaty o dostosowaniach na danym egzaminie
  • Komunikaty o przyborach na egzaminie
  • Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu wraz załącznikami (w formie edytowalnej)
  • Komunikat o egzaminie z informatyki na maturze

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami i informacjami.

Zaproszenie do udziału w XXIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Wersja do Wydruku
Aktualności

logo

Szanowni Państwo,
zapraszamy badaczy i refleksyjnych praktyków: nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników wyższych uczelni do wymiany doświadczeń związanych ze wspomaganiem rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli. Tematem przewodnim XXIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, która odbędzie się w Katowicach 27-29 września 2018 roku, jest Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli.
 

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współorganizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, RODN „WOM” w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

           MEN                 MNiSW