Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Aktualizacja Komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

 

informujemy, że po konsultacji z Polskim Towarzystwem Dysleksji uległy zmianie zapisy dotyczące dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego do potrzeb zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Tabela 1.11.). Zaktualizowane komunikaty udostępniamy w linkach poniżej.

Prosimy o zaznaczenie w SIOEO dostosowań warunków przeprowadzania egzaminu dla uczniów zgodnie z aktualnymi komunikatami.

 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących i zastępców zespołów egzaminacyjnych - Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów szkół podstawowych w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na konferencję, zgodnie z poniższych harmonogramem:

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
  • Dostosowania formy i warunków egzaminu ósmoklasisty
  • Przygotowanie egzaminu ósmoklasisty SIOEO.