Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Konkurs na kandydatów na nauczyciela w szkołach Europejskich: Bergen, Bruksela, Frankfurt i Luksemburg

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli Szkołach Europejskich w Bergen, Brukseli, Frankfurcie i Luksemburgu. Konkursy dotyczą przedmiotów: biologia, chemia, edukacja wczesnoszkolna, geografia, informatyka, język francuski, matematyka, wychowanie fizyczne, wychowanie przedszkolne oraz stanowiska: doradca pedagogiczny.

 

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 2024

Wersja do Wydruku

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

• Kraków – XVI Liceum Ogólnokształcące – os. Willowe 1 dla zdających z województwa małopolskiego,

• Rzeszów – V Liceum Ogólnokształcące - ul. Hetmańska 38 - dla zdających z województwa podkarpackiego.

W szczególnych sytuacjach egzamin odbędzie się w innym niż wyżej wymienionym miejscu, o czym zdający są informowani pismem.

• Zdający z województwa lubelskiego – szkoły macierzyste zdających.

 

Miejsca zdawania ustnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

• szkoły macierzyste zdających.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym