Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym.

Wersja do Wydruku

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Krakowie na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:

• w części ustnej – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym przez dyrektora szkoły,
• w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2023 roku

Wersja do Wydruku

Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku

Wersja do Wydruku

Publikacja wyników egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane 3 lipca o godzinie 10.00. Zdający będą mogli zobaczyć swoje szczegółowe wyniki w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

  • Do serwisu można zalogować się loginem i hasłem otrzymanym w szkole.
  • Informacja wstępna o wynikach ukaże się na stronie OKE w Krakowie również o godzinie 10.00.
  • Zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w szkole 6 lipca.