Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Materiały dla maturzystów – filmy OKE Kraków o egzaminie z języka polskiego oraz egzaminie z matematyki

Wersja do Wydruku

OKE w Krakowie przygotowała i udostępnia filmy o egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz egzaminie z matematyki. Filmy dostępne są na Portalu telewizyjnym OKE oraz w zakładce Materiały dla uczniów zdających maturę w formule 2023:

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Wersja do Wydruku

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Absolwenci ze szkół na terenie innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na konto komisji macierzystej

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:  

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz  
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.  

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane, jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny jest wnoszona wyłącznie za przystąpienie do egzaminu maturalnego
w terminie głównym.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE
w Krakowie
w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r.