powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  sobota, 20-10-2018 godz. 05:20  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Zaproszenie do udziału w ocenianiu arkuszy z matematyki na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku (piątek, 12-10-2018 godz. 15:59   Odsłon: 291)

Zapraszamy do współpracy wszystkich egzaminatorów posiadających uprawnienia do oceniania prac egzaminacyjnych gimnazjalnych z matematyki oraz prac egzaminacyjnych ósmoklasisty z matematyki w sesji 2019 roku. 

W związku z tym w zakładce Egzaminatorzy – moodle został uruchomiony kurs Ocenianie EG i EO_matematyka 2019.

 

W celu zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy, należy zapisać się do tego kursu, wpisując jako hasło 4 początkowe cyfry numeru ewidencyjnego egzaminatora egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.

 

W dniach 15 do 30 października 2018 r. należy wziąć udział w głosowaniu dotyczącym tegorocznej współpracy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w temacie Rekrutacja egzaminatorów w pliku Zaproszenie do udziału w ocenianiu prac egzaminacyjnych w 2019 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018-2019 (piątek, 12-10-2018 godz. 10:17   Odsłon: 279)

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
 2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty (środa, 19-09-2018 godz. 15:22   Odsłon: 3,077)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do listu Minister Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r., informujemy, że dane szkół i zdających z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą wykorzystane do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

W związku z tym uprzejmie prosimy o zweryfikowanie w SIO danych teleadresowych szkół oraz imienia i nazwiska dyrektora szkoły we wskazanym piśmie w terminie tj. do 10 października 2018 r.

Powyższe działanie jest formą zgłoszenia do okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.

W dniu 5 listopada 2018 r. planowane jest uruchomienie przez komisję systemu informatycznego do organizacji egzaminu ósmoklasisty. W systemie będzie możliwe pobranie z SIO danych szkół i zdających. Więcej informacji na ten temat będzie przekazane w trakcie konferencji w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi (wtorek, 11-09-2018 godz. 15:22   Odsłon: 7,577)

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi - przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe.

Harmonogram konferencji

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie odbioru świadectw maturalnych terminu poprawkowego (czwartek, 06-09-2018 godz. 10:32   Odsłon: 3,098)

W systemie OBIEG został zamieszczony komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie odbioru wyników egzaminu i świadectw dojrzałości.

Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Spotkania szkoleniowe z dyrektorami szkół maturalnych w 2018 r. (czwartek, 06-09-2018 godz. 09:54   Odsłon: 2,433)

Zapraszamy dyrektorów szkół (Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych) na spotkania szkoleniowe o przygotowaniu egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2018/2019.

Spotkania odbędą się w trakcie trwania Salonów Maturzystów.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych (wtorek, 28-08-2018 godz. 09:50   Odsłon: 1,184)

Informujemy, że dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifkacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane dyrektorom placówek lub osobom przez nich upoważnionym w punktach odbioru prac (POP) w czwartek 30 sierpnia w godzinach od 13.00 do 15.00. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłek. Informujemy również, że dyplomy, świadectwa i wyniki mogą być przekazane zdającym nie wcześniej niż 31 sierpnia.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikaty i informacje dyrektora CKE (poniedziałek, 20-08-2018 godz. 11:54   Odsłon: 947)

Szanowni Państwo,

w zakładkach: egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny zostały zamieszczone informacje:

 • Harmonogram egzaminów w roku 2019
 • Komunikaty o dostosowaniach na danym egzaminie
 • Komunikaty o przyborach na egzaminie
 • Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu wraz załącznikami (w formie edytowalnej)
 • Komunikat o egzaminie z informatyki na maturze

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami i informacjami.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej (wtorek, 07-08-2018 godz. 13:27   Odsłon: 877)
 1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych. 
 2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
 3. Terminy egzaminu:
  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 21 do 22 sierpnia 2018 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
 4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (środa, 18-07-2018 godz. 10:29   Odsłon: 292)

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat).

Więcej informacji


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,12 sekund