Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej.

Wersja do Wydruku

Dotyczy to tylko osób, które:

1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są  zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2. są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informacja w sprawie odbioru kodów dla zdających, została zamieszczona w komunikatach systemów odpowiednio dla:

  • egzaminu ósmoklasisty w SIOEO,
  • egzaminu maturalnego w OBIEG,
  • egzaminu zawodowego w SMOK.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualne rozporządzenie:

Dodatkowe informacje o wytycznych MEN, CKE i GIS można uzyskać na stronie: