Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Życzenia

Wersja do Wydruku

Alleluja! – biją dzwony.

Życzymy ciepłych, pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych,
aby były czasem otuchy, przyniosły radość i wzajemną życzliwość oraz odpoczynek w rodzinnym gronie,
dały siłę, by w codziennych sytuacjach widzieć nie problemy, ale pełnię i sens życia.

Dyrekcja i pracownicy OKE w Krakowie

Informacja CKE o egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Wersja do Wydruku

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. W odpowiednich zakładkach egzaminów, w dziale Organizacja zostały umieszczone zaktualizowane biuletyny oraz załączniki. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi Informacjami o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2019 r. Wszystkie zapisy zmienione względem dokumentów obowiązujących przed 4 kwietnia br. zostały oznaczone czcionką koloru czerwonego.

Informacja dla członków zespołów nadzorujących dot. procedur przeprowadzania egzaminu

Wersja do Wydruku