Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Spotkania szkoleniowe z dyrektorami szkół maturalnych w 2019 r.

Wersja do Wydruku

Zapraszamy dyrektorów szkół województwa podkarpackiego i lubelskiego (Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych) na spotkania szkoleniowe związane z przygotowaniem egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Spotkania odbędą się w trakcie trwania Salonów Maturzystów.

 

 Miasto Data Godziny Miejsce
Rzeszów

25 września

(środa)
12.30 - 14.00 Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy
Techniczno-Przyrodniczej
ul. Pigonia 1, budynek A-1 Aula
Lublin 26 września 12.00 - 14.00 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Kolegium Jana Pawła II
Lublin, al. Racławickie 14
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny

 

O miejscu i terminie spotkania szkoleniowego dyrektorów szkół województwa małopolskiego poinformujemy odrębnym komunikatem.

Informacja dotycząca odbioru dokumentów w POP-ach sesji czerwiec-lipiec 2019

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Zawodowych,

W systemie SMOK, w zakładce Informacje komunikaty zamieszczona została informacja dotycząca odbioru w POP-ach dokumentów sesji czerwiec-lipiec 2019 egzaminu z kwalifikacji (jedno i dwuliterowych). Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Zaproszenie do udziału w XXV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy refleksyjnych praktyków: dyrektorów, nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia, pracowników uczelni i instytucji prowadzących badania oświatowe do wymiany doświadczeń.

Tematem przewodnim XXV Krajowej Konferencji jest Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia. Podczas prezentacji referatów i dyskusji będziemy wzajemnie doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę na temat diagnozowania w procesie kształcenia. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 19-21 września 2019 r. Osoby, które planują nadesłanie tekstów do publikacji monograficznej związanej z tematyką konferencji, prosimy o zapoznanie się z pkt. 6. komunikatu organizacyjnego nr 1.

Konferencja została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Krakowa, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN.

Bieżące informacje będą podawane na stronie www.ptde.org

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

WARSZATATY DLA NAUCZYCIELI – POBIERZ PROGRAM

Zapraszamy również na wystawę.