Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Wersja do Wydruku

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę
w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:

  1.  absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
  2.  absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Wersja do Wydruku

W dziale: Informatory, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały opublikowane aneksy do informatorów – omówienie wymagań egzaminacyjnych.

W dziale: Organizacja, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały umieszczone zaktualizowane biuletyny CKE: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku oraz załączniki do tego biuletynu.

W zakładce Egzamin ósmoklasisty, w dziale: O egzaminie zostały opublikowane: Arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych.