Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Wersja do Wydruku

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie i egzaminu zawodowego w placówce na szkolenia.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie i egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegóły spotkań znajdują się poniżej:

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I

Wersja do Wydruku

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I. Oferty należy przesyłać do 27 marca 2020 (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w poniższym załączniku (pdf):
Ogłoszenie o konkursie - MEN - Nauczyciel - Bruksela I oraz Luksemburg I

Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminu ósmoklasisty w sesji 2020 r.

Wersja do Wydruku

Zgodnie z § 14 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512) przekazujemy harmonogram konferencji szkoleniowych dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół, w których będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.

Harmonogram konferencji

Zaproszenie do udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Wersja do Wydruku
Nagłówek XXVI KKDE

Szanowni Państwo,

zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia, pracowników uczelni i instytucji prowadzących badania oświatowe do wymiany doświadczeń. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 września 2020 roku. Tematem przewodnim XXVI Konferencji jest Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej, a w tym m.in:

  1. Wewnątrzszkolne diagnozy edukacyjne – refleksje i zastosowania
  2. Regionalne i krajowe diagnozy edukacyjne
  3. Diagnozy edukacyjne w pracy zawodowej i uczeniu się przez całe życie
  4. Międzynarodowe badania edukacyjne
  5. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej
Szczegółowe rozwinięcie zagadnień przedstawiono w plikach poniżej. Bieżące informacje o konferencji będą podawane na stronie www.ptde.org