powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  piątek, 21-09-2018 godz. 03:03  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty (wtorek, 18-09-2018 godz. 12:27   Odsłon: 971)

Szanowni Państwo
nauczyciele języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego w szkołach podstawowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie planuje przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawdzaniem arkuszy po egzaminie ósmoklasisty do składania wniosków o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że na mocy ustawy (art. 271 ust. 1 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe) egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego z dniem 1 stycznia 2018 roku stali się egzaminatorami egzaminu ósmoklasisty. Dla tych osób przewidujemy jedynie krótkie doszkolenia, o których będziemy sukcesywnie informować.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi (wtorek, 11-09-2018 godz. 15:22   Odsłon: 4,745)

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi - przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe.

Harmonogram konferencji

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie odbioru świadectw maturalnych terminu poprawkowego (czwartek, 06-09-2018 godz. 10:32   Odsłon: 2,974)

W systemie OBIEG został zamieszczony komunikat dla dyrektorów szkół w sprawie odbioru wyników egzaminu i świadectw dojrzałości.

Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Spotkania szkoleniowe z dyrektorami szkół maturalnych w 2018 r. (czwartek, 06-09-2018 godz. 09:54   Odsłon: 1,617)

Zapraszamy dyrektorów szkół (Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych) na spotkania szkoleniowe o przygotowaniu egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2018/2019.

Spotkania odbędą się w trakcie trwania Salonów Maturzystów.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie zgłaszania danych do egzaminu ósmoklasisty (wtorek, 04-09-2018 godz. 15:22   Odsłon: 1,207)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do listu Minister Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2018 r., informujemy, że dane szkół i zdających z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) będą wykorzystane do organizacji egzaminu ósmoklasisty.

W związku z tym uprzejmie prosimy o zweryfikowanie w SIO danych teleadresowych szkół oraz imienia i nazwiska dyrektora szkoły we wskazanym piśmie w terminie tj. do 10 października 2018 r.

Powyższe działanie jest formą zgłoszenia do okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.

W dniu 5 listopada 2018 r. planowane jest uruchomienie przez komisję systemu informatycznego do organizacji egzaminu ósmoklasisty. W systemie będzie możliwe pobranie z SIO danych szkół i zdających. Więcej informacji na ten temat będzie przekazane w trakcie konferencji w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych (wtorek, 28-08-2018 godz. 09:50   Odsłon: 1,075)

Informujemy, że dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifkacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane dyrektorom placówek lub osobom przez nich upoważnionym w punktach odbioru prac (POP) w czwartek 30 sierpnia w godzinach od 13.00 do 15.00. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłek. Informujemy również, że dyplomy, świadectwa i wyniki mogą być przekazane zdającym nie wcześniej niż 31 sierpnia.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Komunikaty i informacje dyrektora CKE (poniedziałek, 20-08-2018 godz. 11:54   Odsłon: 705)

Szanowni Państwo,

w zakładkach: egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny zostały zamieszczone informacje:

 • Harmonogram egzaminów w roku 2019
 • Komunikaty o dostosowaniach na danym egzaminie
 • Komunikaty o przyborach na egzaminie
 • Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu wraz załącznikami (w formie edytowalnej)
 • Komunikat o egzaminie z informatyki na maturze

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami i informacjami.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej (wtorek, 07-08-2018 godz. 13:27   Odsłon: 807)
 1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych. 
 2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
 3. Terminy egzaminu:
  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 21 do 22 sierpnia 2018 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
 4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (środa, 18-07-2018 godz. 10:29   Odsłon: 228)

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat).

Więcej informacji

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku
Zaproszenie do udziału w XXIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (piątek, 13-07-2018 godz. 09:52   Odsłon: 457)

logo

Szanowni Państwo,
zapraszamy badaczy i refleksyjnych praktyków: nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników wyższych uczelni do wymiany doświadczeń związanych ze wspomaganiem rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli. Tematem przewodnim XXIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, która odbędzie się w Katowicach 27-29 września 2018 roku, jest Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli.
 

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współorganizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, RODN „WOM” w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

           MEN                 MNiSW

 


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,12 sekund