Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat CKE o próbnych egzaminach: ósmoklasisty oraz maturalnym w marcu 2021

Wersja do Wydruku

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Wersja do Wydruku

W dziale: Informatory, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały opublikowane aneksy do informatorów – omówienie wymagań egzaminacyjnych.

W dziale: Organizacja, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały umieszczone zaktualizowane biuletyny CKE: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku oraz załączniki do tego biuletynu.

W zakładce Egzamin ósmoklasisty, w dziale: O egzaminie zostały opublikowane: Arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych.