Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wyniki i wnioski z badania diagnostycznego przeprowadzonego w grudniu 2023 r.

Wersja do Wydruku

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów, Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół, w których odbędzie się egzamin ósmoklasistyw województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim,  na spotkanie wg harmonogramu poniżej.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół maturalnych

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów, Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół, w których odbędzie się egzamin maturalnyw województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim, na spotkanie wg harmonogramu poniżej.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Materiały dla maturzystów – filmy OKE Kraków o egzaminie z języka polskiego oraz egzaminie z matematyki

Wersja do Wydruku

OKE w Krakowie przygotowała i udostępnia filmy o egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz egzaminie z matematyki. Filmy dostępne są na Portalu telewizyjnym OKE oraz w zakładce Materiały dla uczniów zdających maturę w formule 2023: