Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje dla zdających w sprawie egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Wersja do Wydruku

Informujemy, że w 2022 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić zdający, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz

  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*.

Publikacja wyników egzaminu maturalnego

Wersja do Wydruku

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione
5 lipca 2022 r.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 8.30.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Wersja do Wydruku

Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów

Wersja do Wydruku
Aktualności

1 lipca 2022 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13 roku życia.