Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikaty CKE

Wersja do Wydruku

Zostały zaktualizowane:

  • harmonogram egzaminów maturalnych (w zakresie terminów egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka kaszubskiego i języka łemkowskiego – jako przedmiotów dodatkowych)
  • komunikat o przyborach (w zakresie obowiązku posiadania linijki na egzaminie maturalnym w Formule 2023 z fizyki)

Jesienne konferencje on-line na temat przygotowań do egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym 2 listopada 2022 r. otwarciem systemu informatycznego SIOEO do obsługi egzaminu ósmoklasisty zapraszamy Dyrektorów, Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych wszystkich szkół podstawowych w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na konferencję on-line 20 października 2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00.