Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych

Wersja do Wydruku
Aktualności

Informujemy, że dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifkacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane dyrektorom placówek lub osobom przez nich upoważnionym w punktach odbioru prac (POP) w czwartek 30 sierpnia w godzinach od 13.00 do 15.00. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłek. Informujemy również, że dyplomy, świadectwa i wyniki mogą być przekazane zdającym nie wcześniej niż 31 sierpnia.

Komunikaty i informacje dyrektora CKE

Wersja do Wydruku
Aktualności

Szanowni Państwo,

w zakładkach: egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny zostały zamieszczone informacje:

 • Harmonogram egzaminów w roku 2019
 • Komunikaty o dostosowaniach na danym egzaminie
 • Komunikaty o przyborach na egzaminie
 • Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu wraz załącznikami (w formie edytowalnej)
 • Komunikat o egzaminie z informatyki na maturze

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami i informacjami.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Wersja do Wydruku
Aktualności
 1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych. 
 2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
 3. Terminy egzaminu:
  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 21 do 22 sierpnia 2018 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
 4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.