Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów

Wersja do Wydruku

2 lipca 2021 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Wersja do Wydruku

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

• Lublin - VII Liceum Ogólnokształcące - ul. Farbiarska 8 - dla zdających z województwa lubelskiego

• Kraków - Technikum Mechaniczne Nr 17- os. Szkolne 37 - dla zdających z województwa małopolskiego

• Rzeszów - V Liceum Ogólnokształcące - ul. Hetmańska 38 - dla zdających z województwa podkarpackiego

W szczególnych sytuacjach egzamin odbędzie się w innym niż wyżej wymienionym miejscu, o czym zdający są informowani w piśmie wysłanym do szkoły macierzystej.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym