Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

W przypadku wątpliwości czy należy wnieść opłatę, absolwenci mogą upewnić się:

  1. Sprawdzając opłatę w ZIU (wejście do ZIU za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub przez Profil Zaufany),
  2. Sprawdzając opłatę w Kalkulatorze opłat za egzamin maturalny

W przypadku problemów należy skontaktować się ze wsparciem technicznym 12 68 32 179.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na poniższe konto: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków; numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000