Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Materiały pomocnicze przed egzaminem ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

w zakładce Egzamin ósmoklasisty, w dziale O egzaminie zamieściliśmy materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz matematyki. Materiał zawiera też wskazówki jak pracować z arkuszem egzaminacyjnym.

Bezpośredni dostęp do prezentowanych materiałów - tutaj.

Materiały szkoleniowe dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych (PZE)

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały przygotowane i zamieszczone w systemach informatycznych materiały szkoleniowe dla PZE: prezentacje, instrukcje i listy kontrolne dotyczące przygotowania i przeprowadzenia egzaminów:

- egzamin maturalny w systemie OBIEG,

- egzamin ósmoklasisty w systemie SIOEO.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami i wykorzystanie ich podczas szkoleń i organizacji egzaminów.