Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających egzamin maturalny

Wersja do Wydruku

Informujemy dyrektorów szkół, że w systemie SIOEO został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru kodów kreskowych dla przystępujących do egzaminu maturalnego. Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Wersja do Wydruku

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

 

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zgłaszanie do egzaminu ósmoklasisty zdających, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego w zw. z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

nawiązując do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki1 oraz komunikatów dyrektora CKE2 dotyczących zdających – obywateli Ukrainy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, informujemy, że dane zdających oraz dane dotyczące deklaracji egzaminów należy przekazać za pośrednictwem SIOEO. System będzie otwarty od 8 do 15 kwietnia i w tym czasie należy wprowadzać dane dotyczące wyłącznie deklaracji zdających – obywateli Ukrainy.