Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zmiany w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Wersja do Wydruku

W dziale: Informatory, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały opublikowane aneksy do informatorów – omówienie wymagań egzaminacyjnych.

W dziale: Organizacja, w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny, zostały umieszczone zaktualizowane biuletyny CKE: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku oraz załączniki do tego biuletynu.

W zakładce Egzamin ósmoklasisty, w dziale: O egzaminie zostały opublikowane: Arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych.

Przekazywanie danych do egzaminu maturalnego

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

  1. Dane zdających egzamin maturalny należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem https://sioeo.ksdo.gov.pl,
  2. Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox,
  3. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO,
  4. Dane należy wprowadzać w otwartej już sesji Egzamin maturalny - Maj 2021,
  5. Dane najlepiej wprowadzać według kroków opisanych w Schemacie przekazywania danych wykorzystując Instrukcje systemu SIOEO dla egzaminu maturalnego,
  6. Dane osobowe uczniów zalecamy wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikatach systemu SIOEO.

Wesołych Świąt

Wersja do Wydruku

Spokojnych, szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych nutą kolędy i magią blasku świec,
wytchnienia od zgiełku dnia codziennego, spełnienia marzeń
oraz pomyślności i spokoju w Nowym Roku.

życzy dyrekcja i pracownicy OKE w Krakowie

24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Wersja do Wydruku

Na podstawie Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z dnia 13 listopada 2020 r. uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

W dniu 24 grudnia 2020 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna będzie zamknięta.

Informacja o przekazywaniu danych uczniów i absolwentów oraz materiałach szkoleniowych

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przekazanie danych uczniów i absolwentów, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego w 2021 roku, odbywać się będzie w nowym Systemie Informatycznym Obsługującym Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO). Otwarcie systemu jest planowane w grudniu 2020 r. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO. Dokładny termin podamy w komunikacie.

System SIOEO jest zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej (SIO). Dane szkół i dane uczniów, którzy są zgłoszeni w SIO będą wykorzystane do zgłaszania danych do OKE. Działaniem poprzedzającym przekazanie w SIOEO danych uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego jest weryfikacja danych szkoły i zgłoszenie uczniów do egzaminu w SIO.
Link do instrukcji technicznej zgłaszania danych w SIO: Instrukcja
Dyrektorzy, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o weryfikację i wprowadzenie danych w SIO.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi z konferencji przeprowadzonej 19 listopada 2020 roku.

Prezentacje bez dźwięku oraz linki do materiałów filmowych znajdują się w materiałach OBIEG-u i SIOEO.