Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Wersja do Wydruku
  1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00 w szkołach macierzystych.

  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.
  3. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br.
    w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  4. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

Wersja do Wydruku

Przekazujemy Państwu informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminów (dostępne także w zakładkach poszczególnych egzaminów wraz z załącznikami).

Życzymy spokojnego roku szkolnego 2020/2021.

Komunikaty dyrektora CKE

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

w zakładkach: Egzamin ósmoklasisty oraz Egzamin maturalny w bloku: Komunikaty – zostały zamieszczone informacje dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące:

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi komunikatami