Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Wersja do Wydruku
Aktualności
  1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych. 
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
  3. Terminy egzaminu:
    • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
    • Egzaminy ustne w dniach od 21 do 22 sierpnia 2018 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
  4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Zaproszenie do udziału w XXIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Wersja do Wydruku
Aktualności

logo

Szanowni Państwo,
zapraszamy badaczy i refleksyjnych praktyków: nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników wyższych uczelni do wymiany doświadczeń związanych ze wspomaganiem rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli. Tematem przewodnim XXIV Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, która odbędzie się w Katowicach 27-29 września 2018 roku, jest Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli.
 

Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współorganizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, RODN „WOM” w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

           MEN                 MNiSW