Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informatory z zakresu egzaminów eksternistycznych

Zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1915 z późn. zm.) do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy między innymi opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, oraz ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, informatorów zawierających
w szczególności przykładowe zadania jakie mogą wystapić na egzaminach wraz z rozwiązaniami.

Informatory są ogłaszane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjne i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne (§ 6 rozporządzenia) ogłasza informatory z poszczególnych przedmiotów.

1. z zakresu ośmioklasowej szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej 2019 roku:

2. z zakresu trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej 2016 roku do sesji zimowej 2023 roku:

3. z zakresu czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej 2023 roku:

4. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej 2020 roku do sesji zimowej 2022 roku:

5. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej 2022 roku:

6. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2022 roku do sesji zimowej 2024 roku:

7. z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2024 roku:

  • Wersja do Wydruku