Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2020 roku

Wersja do Wydruku