Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje dla zdających, którzy są obywatelami Ukrainy

Wersja do Wydruku

Informacje dla zdających będących obywatelami Ukrainy w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.