Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikaty i informacje dotyczące egzaminów w 2022 r.

Wersja do Wydruku

20 sierpnia 2021 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

Wersja do Wydruku

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2021 roku

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,
przekazujemy wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego w 2021 roku:

 

Więcej informacji na temat wyników egzaminu maturalnego znajduje się w zakładce Wyniki egzaminów.

Publikacja wyników egzaminu maturalnego

Wersja do Wydruku

5 lipca 2021 r. od godziny 8.30 będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl)

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

Wersja do Wydruku