Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Spotkanie dla dyrektorów szkół maturalnych

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Dyrektorów, Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych szkół, w których odbędzie się egzamin maturalny, w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na spotkanie on-line w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 10:30.

W programie spotkania:

• przygotowanie i organizacja egzaminu maturalnego w 2023 roku,
• informacje o egzaminie maturalnym - część ustna w roku 2023,

Link do spotkania podamy w systemie SIOEO.

Szkolenia egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w dniu 6 lutego 2023 r. otwarła kolejną rekrutację na obowiązkowy kurs doszkalający dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu zawodowego (dla egzaminatorów, którzy nie brali udziału w doszkoleniach  w roku 2022/2023). Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez głosowanie na platformie MOODLE-egzaminatorzy w „Egzamin zawodowy” – „Rekrutacja na szkolenia dla egzaminatorów egzaminu zawodowego”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce „Szkolenia na egzaminatorów” w komunikacie:  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje obowiązkowe szkolenia egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/egzaminu zawodowego oraz w głosowaniach.

Szkolenia na platformie MOODLE dla egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Egzaminatorzy,

Rozpoczynają się prace organizacyjne związane z rekrutacją egzaminatorów do oceniania prac egzaminacyjnych w sesji 2023 roku.

Wszystkich egzaminatorów, chętnych do współpracy z OKE w Krakowie zapraszamy do udziału w szkoleniach na platformie MOODLE  dla egzaminatorów egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności porównywalnego oceniania rozwiązań zadań zgodnie z ogólnopolskimi zasadami oceniania.

Szczegółowe harmonogramy szkoleń dla egzaminatorów są dostępne w kursach z poszczególnych przedmiotów na platformie Moodle (Moodle-egzaminatorzy).