Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikaty i informacje CKE dotyczące egzaminów w 2023 r.

Wersja do Wydruku

19 sierpnia 2022 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował harmonogram egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 oraz pozostałe komunikaty dotyczące organizacji egzaminów, dostosowań warunków na egzaminach. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: