Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

Komunikaty i aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie prowadzi ciągły nabór kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Informacje kto może zostać egzaminatorem, jakie wymagania musi spełnić oraz jakie dokumenty złożyć do OKE Kraków można znaleźć poniżej. Grupy szkoleniowe tworzone są w miarę napływających do nas zgłoszeń oraz potrzeb komisji wynikających ze złożonych deklaracji zdających egzamin w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje obowiązkowe szkolenia egzaminatorów egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe/egzaminu zawodowego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie planuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacje ogólne

O szkoleniach

Druki i formularze

Akty prawne

Słowniczek

 http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=szkoleniaE