Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

Komunikaty i aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie prowadzi ciągły nabór kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Informacje kto może zostać egzaminatorem, jakie wymagania musi spełnić oraz jakie dokumenty złożyć do OKE Kraków można znaleźć poniżej. Grupy szkoleniowe tworzone są w miarę napływających do nas zgłoszeń oraz potrzeb komisji wynikających ze złożonych deklaracji zdających egzamin w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

Od 1 stycznia 2024 r. należy zgłaszać się na szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminów ogólnokształcących wypełniając wniosek i formularz dla kandydata na egzaminatora w wersji elektronicznej, a następnie przesłać komplet dokumentów w wersji papierowej (wniosek o przyjęcie na szkolenie i formularz dla kandydata na egzaminatora wygenerowane z sytemu EGZAMINATOR, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych).

 • Elektroniczny wniosek i formularz kandydata na egzaminatora – egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego do Formuły 2023.

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje obowiązkowe szkolenia egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/egzaminu zawodowego.

   

  Informacje ogólne

  O szkoleniach

  Druki i formularze

  Szkolenia kandydatów na egzaminatorów - egzaminy ogólnokształcące

  Szkolenia kandydatów na egzaminatorów - egzaminy zawodowe

  Szkolenia egzaminatorów - egzaminy ogólnokształcące

  Aktualizacja danych

  Skreślenia z ewidencji egzamianatorów

  Akty prawne

  Słowniczek

     https://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=szkoleniaE