Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Zamówienia publiczne


2024

2024-03-19 Zaproszenie do składania ofert – Druk i dostawa etykiet kodowych w 2024 r.

Termin składania ofert: do 28-03-2024 r. do godz. 11:00

 

2024-03-05 Druk i konfekcjonowanie materiałów na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2024 roku.

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bad79f6-dae2-11ee-8305-7e4937eb936d

Termin składania ofert: 14-03-2024 r. do godz. 09:30

 

2024-02-15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Pzp. Product Owner – świadczenie usługi koordynacji prac między specjalistami, ekspertami i analitykami a zespołem developerskim w projekcie FERS.01.04-IP.05-007/23

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c43909f1-cc01-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Termin składania ofert: 23.02.2024 r. do godz. 10:30


2023

2023-12-05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1., - Pzp w związku z art. 359 pkt. 2 Pzp. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2024 roku.

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d07c5cbe-9372-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Termin składania ofert: 14.12.2023 r. do godz. 10:00

 

2023-11-27 Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Termin składania ofert: 06.12.2023 r. do godz. 13:00

 

2023-11-07 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej podczas trwania szkolenia dla Przewodniczących i weryfikatorów z zespołów egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki w terminie: 25-26.11.2023r. w Przemyślu na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Termin składania ofert: 15.11.2023 r. do godz. 12:00

 

2023-10-23 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej podczas trwania szkolenia dla Przewodniczących i weryfikatorów z zespołów egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki w terminie: 25-26.11.2023r. w Przemyślu na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Termin składania ofert: 02.11.2023 r. do godz. 12:00

 

 

2023-09-20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1., - Świadczenie usług Product Owner’a  metodą Agile na rzecz OKE w Krakowie w ramach realizacji zadań projektu POWR.02.10.00-00-0008/18

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef5030ff-57ae-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Termin składania ofert: 28-09-2023 r. do godz. 10:00

 

 

2023-03-07 Zaproszenie do składania ofert – druk, konfekcjonowanie i dostawa etykiet z kodem kreskowym w roku 2023

Termin składania ofert: 15-03-2023 r.

 

 

2023-02-28 Druk i konfekcjonowanie materiałów na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2023 roku.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dda21c86-b757-11ed-9236-36fed59ea7dd

Termin składania ofert: 08-03-2023 r. do godz. 10:00


2022

2022-12-13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1., - ustawy Pzp. nt "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej".

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c59092e6-485c-4d60-887d-f6f1d2ed1e43

Termin składania ofert: 21-12-2022 r. do godz. 11:30

 

2022-12-12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1., - Pzp w związku z art. 359 pkt. 2 Pzp. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2023 roku.

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/74b07d24-9a33-4e15-9ffc-257ebf676c95

Termin składania ofert: 21-12-2022 r. do godz. 10:00

 

2022-12-07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1., - Pzp w związku z art. 359 pkt. 2 Pzp. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 2023 roku.

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c750b9b3-0ddd-4fd5-9c48-63e0da49509f

Termin składania ofert: 15-12-2022 r. do godz. 10:00

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Specyfikacja warunków zamówienia – SWZ  
  • Załączniki do SWZ
  • Pytania i wyjaśnienia do SWZ
  • Załączniki do SWZ – modyfikacja
  • Informacja o wysokości środków
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2022-09-20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1., - Świadczenie usług Product Owner’a  metodą Agile na rzecz OKE w Krakowie w ramach realizacji zadań projektu POWR.02.10.00-00-0008/18

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39b3eca8-1dcb-40f4-b1d0-d0b82dbbe01f

Termin składania ofert: 28-09-2022 r. do godz. 10:00

2021

2022-02-22 Zaproszenie do składania ofert – druk, konfekcjonowanie i dostawa etykiet z kodem kreskowym w roku 2022

Termin składania ofert: 1-03-2022 r.

 

2021-12-15 Przetarg nieograniczony w trybie podstawowym – Świadczenie usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w 2022 r.

Zaszyfrowaną ofertę w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://oke-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce „OFERTY” do dnia 23-12-2021 r. do godz. 12:30

2021-11-18 Przetarg nieograniczony w trybie podstawowym – Dostawa drukarki do druku masowego dokumentów wystawianych przez OKE w Krakowie oraz świadczenie usługi serwisu i obsługi technicznej urządzenia

Termin składania ofert w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym na Platformie pod adresem: https://oke-krakow.ezamawiajacy.pl  w zakładce OFERTY do dnia 26-11-2021 godz.12:30

2021-02-18 Zaproszenie do składania ofert - druk, konfekcjonowanie i dostawa etykiet kodowych w 2021 r.

(Postępowanie poniżej 130000 zł netto)

Termin składania ofert: 25-02-2021

    2020

               Przetarg nieograniczony – świadczenie usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w  2021 r.   [2020-11-10]

Termin składania ofert: 30-11-2020

               Zaproszenie do złożenia oferty - tonery 2020 (postępowanie o wartości poniżej 30000 euro) [2020-03-24]

Termin składania ofert: 30-03-2020

 

Zaproszenie do złożenia ofert - druk i dostawa etykiet kodowych 2020 (postępowanie o wartości poniżej 30000 euro) [2020-02-20]

Termin składania ofert: 26-02-2020 r.

 

                                                                2019

Przetarg nieograniczony - świadczenie usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w 2020 r.        [2019-11-28]

Termin składania ofert: 06-12-2019 r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę filmu instruktażowo-promocyjnego projektu "Wdrożenie Krajowego systemu Danych Oświatowych (KSDO)" współfinansowanego przez EFS - postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  [2019-11-22]

Ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty zamieszczono również w Bazie konkurencyjności w dniu 22-11-2019 pod nr. 1219154

Termin składania ofert: 02-12-2019

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę broszur informacyjnych (w formie ulotek i zakładek) w ramach projektu współfinansowanego przez EFS "Wdrożenie Krajowego systemu Danych Oświatowych (KSDO)" - postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  [2019-11-18]

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Bazie konkurencyjności w dniu 18-11-2019 pod nr. 1218048

Dokonano zmiany ogłoszenia 21-11-2019. Zmiana dotyczy terminu wykonania zamówienia, który został wydłużony. Zmianę naniesiono również w załącznikach.

Termin składania ofert: 26-11-2019

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę banerów informacyjnych w ramach projektu współfinansowanego przez EFS "Wdrożenie Krajowego systemu Danych Oświatowych (KSDO)" - postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności  [2019-11-15]

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Bazie konkurencyjności w dniu 15-11-2019 pod nr. 1217687

Dokonano zmiany ogłoszenia 21-11-2019. Zmiana dotyczy terminu wykonania zamówienia, który został wydłużony. Zmianę naniesiono również w załącznikach.

Termin składania ofert: 25-11-2019

 

Przetarg nieograniczony - Product Owner – świadczenie usługi koordynacji prac między specjalistami, ekspertami i analitykami a zespołem developerskim w projekcie „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” (POWER.02.10.00-00-0008/18) i reprezentowania OKE w Krakowie w zakresie definiowania wymagań do systemu KSDO.        [2019-09-09]

Termin składania ofert:17-09-2019

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert - druk i dostawa etykiet kodowych 2019 (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 05-02-2019

2018

 Przetarg nieograniczony -świadczenie usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w 2019 r.        [2018-12-07]

Termin składania ofert: 17-12-2018 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę banerów informacyjnych EFS w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez EFS - postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą rozeznania rynku [2018-09-20]

Termin składania ofert: 25-09-2018 r.

Zaproszenie do złożenia ofert - mycie okien w siedzibie OKE w Krakowie w 2018 r. (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 22-05-2018

 

Przetarg nieograniczony - świadczenie usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w  roku 2018/2019 [2018-02-23]

Termin składania ofert: 6-02-2018

 

Zaproszenie do złożenia ofert - druk i dostawa etykiet kodowych 2018 (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 20-02-2018

2017

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizacji projektu finansowanego przez EFS – postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego [2017-04-12]

Termin składania ofert: 24-04-2017

Zaproszenie do złożenia ofert  na dostawę pudeł w wybranym asortymencie w 2017 r. – postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro [2017-03-17]

Termin składania ofert: 24-03-2017

Przetarg nieograniczony – świadczenie usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w 2017/2018 r. [2017-02-27]

Termin składania ofert: 07-03-2017

Zaproszenie do złożenia ofert: przygotowanie do druku, druk i konfekcjonowanie zestawów egzaminacyjnych do ustnego egzaminu maturalnego z języków obcych w 2017 r. oraz druk i dostawa kart weryfikacji i podkładu do suplementów (postępowanie poniżej 30 000 euro)

Termin składania ofert: 10-02-2017 r.

Zaproszenie do złożenia ofert:  druk i dostawa etykiet kodowych 2017 (postępowanie poniżej 30 000 euro)

Termin składania ofert: 10-02-2017 r.


2016

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę pudeł w wybranym asortymencie (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 02-03-2016 r.

Przetarg nieograniczony – świadczenie usług kurierskich na rzecz OKE w Krakowie w roku 2016/2017 [2016-02-19]

Termin składania oferty: 29-02-2016

Zaproszenie do złożenia ofert – druk i dostawa etykiet kodowych 2016 (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 11-02-2016 r.

Zaproszenie do złożenia ofert – przygotowanie do druku, druk i konfekcjonowanie zestawów egzaminacyjnych do ustnego egzaminu maturalnego z języków obcych w 2016 r. oraz druk i dostawa kart weryfikacji o podkładu do suplementów (postępowanie poniżej 30 000 euro).

Termin składania ofert  26-01-2016 r.


2015

Zaproszenie do złożenia ofert – dostawa serwerów z oprogramowaniem (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert : 23-12-2015 r.

Zaproszenie do złożenia ofert – dostawa części serwerów (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 01-12-2015 r.

Przetarg nieograniczony – dostawa energii w okresie 2015-2018 [2015-08-07]

Termin do złożenia oferty: 2015-08-18

Zaproszenie do złożenia ofert – świadczenie usług noclegowych dla egzaminatorów w 2015 r. (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert 08-06-2015 r.

Zaproszenie do złożenia ofert – świadczenie usług fotokopiowania, konfekcjonowania i dostawy materiałów szkoleniowych w latach 2015/2016 (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert:17-03-2015 r.

Zaproszenie do złożenia ofert – dostawa, instalacja i uruchomienie gilotyn elektrycznych z programatorem wraz ze szkoleniem obsługi (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 4-03-2015 r.

Zaproszenie do złożenia ofert – dostawa pudeł w wybranym asortymencie w 2015 r. (postępowanie poniżej 30000 euro)

Termin składania ofert: 3-03-2015 r.

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie 2015 [2015-02-24]

Termin składania ofert: 2015-03-04

Zaproszenie do złożenia ofert – druk i konfekcjonowanie zestawów egzaminacyjnych do ustnego egzaminu maturalnego z języków obcych w 2015 r. oraz druk i dostawa kart weryfikacji (postępowanie poniżej 30000 euro).

Termin składania ofert 24-02-2015 r.

Zaproszenie do złożenia ofert – druk i dostawa etykiet kodowych 2015 (postępowanie poniżej 30 000 euro)


2014

Przetarg nieograniczony – świadczenie usług noclegowych 2014 [2014-06-04]

Przetarg nieograniczony – dostawa pudeł 2014 [2014-03-06]

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie 2014 [2014-02-25]

Przetarg nieograniczony – matura ustna 2014 [2014-02-18]

Przetarg nieograniczony – etykiety kodowe 2014 [2014-02-11]


2013

Przetarg nieograniczony – noclegi 2013-2 [2013-06-12]

Przetarg nieograniczony – noclegi 2013 [2013-05-22]

Przetarg nieograniczony – pudła 2013 [2013-02-19]

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie 2013 [2013-02-19]

Przetarg nieograniczony – matura ustna 2013 [2013-02-05]

Przetarg nieograniczony – etykiety kodowe 2013 [2013-01-29]


2012

Przetarg nieograniczony – sprzęt 2012 [2012-11-09] 

Przetarg nieograniczony – energia 2012 [2012-08-08]

Przetarg nieograniczony – matura ustna 2012 [2012-03-12]

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie 2012 [28-02-2012]

Przetarg nieograniczony – etykiety kodowe 2012 [16-02-2012]

Przetarg nieograniczony – pudła 2012 [03-02-2012]


2011

Przetarg nieograniczony – roboty budowlane 2011 [24-10-2011]

Przetarg nieograniczony-usługa szkolenia EFS dla kandydatów na autorów zadań 2011[29-08-2011]

Przetarg nieograniczony – dostawa skanerów i serwera z oprogramowaniem 2011 [22-04-2011]

Przetarg nieograniczony – usługi powielania materiałów 2011 [24-03-2011]

Przetarg nieograniczony – matura ustna 2011 [07-03-2011]

Przetarg nieograniczony – etykiety kodowe 2011 [25-02-2011]

Przetarg nieograniczony – kurier 2011 [24-02-2011]

Przetarg nieograniczony – pudła 2011 [02-02-2011]


2010

Przetarg nieograniczony – sprzęt komputerowy 2010 [30-11-2010]

Przetarg nieograniczony – winda-2010 [21-09-2010]

 Przetarg w trybie zapytania o cenę – drukarka 2010

Przetarg nieograniczony – matura ustna 2010 [03-03-2010]

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie 2010 [24-02-2010]

 Przetarg nieograniczony – etykiety kodowe 2010 [17-02-2010]

Przetarg nieograniczony – dostawa pudeł 2010 [05-02-2010]


2009

Przetarg nieograniczony – roboty budowlane 2009 [13-09-2009]

Przetarg nieograniczony – matura ustna – zestawy 2009 [02.03.2009]

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie 2009 [13.02.2009]

Przetarg nieograniczony – biuletyny 2009 [11.02.2009]

Przetarg nieograniczony – druk, konfekcjonowanie i dostawa etykiet kodowych w 2009 r. [9.02.2009]


2008

Przetarg  nieograniczony – dostawa materiałów do remontu pomieszczeń [27.11.2008]

Przetarg nieograniczony – regały przesuwne [07.10.2008]

Przetarg nieograniczony – matura ustna 2008 [10.03.2008]

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie 2008 [15.02.2008]

Przetarg nieograniczony – biuletyny 2008 [07.02.2008]


2007

Przetarg nieograniczony – drukarki i sprzęt WEZ [24.09.2007]

Przetarg nieograniczony – usługa dostępu do sieci Internet [27.04.2007]

Przetarg nieograniczony – pudła i inne [19.03.2007]

Przetarg nieograniczony – matura ustna 2007 [08.03.2007]

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie II [01.03.2007] 

Przetarg nieograniczony – usługi kurierskie [16.02.2007]

Przetarg nieograniczony – etykiety kodowe [02.02.2007]

Przetarg w trybie z wolnej ręki – usługi hotelarsko-restauracyjne [10.01.2007]


2006
Przetarg nieograniczony – sprzęt komputerowy [08.12.2006]

Przetarg nieograniczony – audyt projektu SPORZL [20.10.2006]


2005

Przetarg – sprzęt komputerowy [22.11.2005]

Przetarg – roboty malarskie [22.11.2005]

 Przetarg – ustna matura 2006 [21.10.2005]

Przetarg – druk egzaminu maturalnego [14.10.2005]

Przetarg – druk egzaminu gimnazjalnego [11.10.2005]

Przetarg – druk sprawdzianu [07.10.2005]

Przetarg nieograniczony – etykiety kodowe 2006 [10.02.2006]


Przetarg nieograniczony – biuletyny [09.02.2007]

Przetarg nieograniczony – kurier 2006 [06.02.2006] [22.02.2006]

Przetarg nieograniczony – kserokopie 2006 [23.12.2005]

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie i dostawę banerów informacyjnych  EFS w ramach realizacji projektu finansowanego przez EFS – postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro prowadzone  w trybie zapytania ofertowego [2018-09-20]

Termin składania ofert: 25-09-2018

  • Wersja do Wydruku