powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               SIOEO               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  środa, 12-12-2018 godz. 03:04  

Informatory z zakresu egzaminów eksternistycznych

Zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z  późn. zm.) do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy mi między innymi opracowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie również z ministrami właściwymi dla zawodów, oraz ogłaszanie, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, informatorów zawierających w szczególności przykładowe pytania i zadania, wraz z rozwiązaniami, jakie mogą wystąpić na sprawdzianie i egzaminach.

Informatory zawierające przykładowe pytania i zadania, wraz z rozwiązaniami, jakie  mogą wystąpić na egzaminach eksternistycznych i egzaminach eksternistycznych zawodowych będą tak jak dotychczas, ogłaszane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjne i Okręgowej Komisji egzaminacyjne w Krakowie.

W związku z obowiązkiem ogłaszania informatora przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane egzaminu eksternistyczne (§6 rozporządzenia) wprowadzono  przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:

  • informatory dotyczące egzaminów przeprowadzanych w zimowej sesji egzaminacyjnej 2013 r. zostaną ogłoszone w terminie do dnia 30 września 2012 r.,
     
  • informatory dotyczące egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2013 r. – w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.


Natomiast w jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2012 będzie obowiązywał informator wydany na podstawie przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych (§39 rozporządzenia).


Informatory dotyczące egzaminów eksternistycznych wydane zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 179, poz.1273):

1. z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od roku 2016:

2. z zakresu gimnazjum obowiązujace od roku 2013 :

3. z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od roku 2016:

4. Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące od roku 2013 :

 

Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 24-07-2018 godz. 15:03  |Odsłon: 37,802 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,06 sekund